ModelĐộng cơCông suất
(kVA)
Tần số
(Hz)
Điện áp
(V)
VG 30GFFPT S8000 AM13050220/380
VG 40GFFPT F32 SM1A4050220/380
VG 75GFFPT N45 SM2A
7450220/380
VG 125GFFPT N45 TM312350220/380
VG 175 GFFPT N67 TM417350220/380
VG 200GFFPT N67 TM720050220/380
VG 250GFFPT C87 TE1D25050220/380
VG 300GFFPT C10 TE1D30050220/380
VG 350GFFPT C13 TE2A35050220/380
VG 400GFFPT C13 TE3A40050220/380