ModelLiên tục / Dự phòng
(kVA)
Động cơKích thước
(cm)
Trọng lượng
(kg)
VG1030 FP1025 / 1106Perkins 4008-TAG2A600 x 250 x 35010220
VG1270 FP1266 / 1399Perkins 4012-46TWG2A750 x 250 x36011450
VG1500 FP1500 / 1614Perkins 4012-46TAG2A750 x 250 x 36011600
VG1730 FP1735 / 1908Perkins 4012-46TAG3A750 x 250 x 36011750
VG1800 FP1881 / 2033Perkins 4016-61TRG1 900 x 250 x 36012300
VG2030 FP2033 / 2288Perkins 4016-61TRG2 900 x 250 x 36012700
VG2270 FP2266 / 2518Perkins 4016-61TRG3 900 x 250 x 36013100