ModelLiên tục / Dự phòng
(kVA)
Động cơKích thước
(cm)
Trọng lượng
(kg)
VG20 FF20 / 22FPT S8000 AM1250 x 90 x 140 980
VG30 FF30 / 33FPT S8000 AM1250 x 90 x 140 1060
VG40 FF40 / 44FPT F32 SM1A250 x 90 x 140 1100
VG60 FF60 / 66FPT N45 SM1A250 x 90 x 140 1130
VG75 FF74 / 82FPT N45 SM2A300 x 110 x 1501360
VG100 FF99 / 110FPT N45 TM2A300 x 110 x 1501400
VG125 FF123 / 136FPT N45 TM3350 x 120 x 1701700
VG150 FF150 / 165FPT N67 TM4350 x 120 x 1701850
VG175 FF173 / 191FPT N67 TM4350 x 120 x 1701900
VG200 FF200 / 220FPT N67 TM7
350 x 120 x 1702100
VG250 FF250 / 275FPT C87 TE1D400 x 130 x 1902900
VG300 FF300 / 330FPTC10 TE1D400 x 130 x 1903200
VG350 FF350 / 385FPT C13 TE2A450 x 150 x 2103900
VG400 FF400 / 440FPT C13 TE3A450 x 150 x 2104000
VG500 FF500 / 551FPT CR16TE1W 450 x 170 x 2104400
VG600 FF601 / 661FPT CR16TE1W 450 x 170 x 2104600