ModelLiên tục / Dự phòng
(kVA)
Động cơKích thước
(cm)
Trọng lượng
(kg)
VG1250 FJ1250/ 1375Mitsubishi S12R-PTA-C650 x 250 x 36011000
VG1400 FJ1400 / 1540Mitsubishi S12R-PTA2-C650 x 250 x 36011300
VG1500 FJ1500 / 1644
Mitsubishi S12R-PTAA2-C750 x 250 x 36012500
VG1750 FJ1747 / 1916 Mitsubishi S16R-PTA-C750 x 250 x 36014000
VG1910 FJ1908 / 2101Mitsubishi S16R-PTA2-C900 x 250 x 36015000
VG2030 FJ2033 / 2288Mitsubishi S16R-PTAA2-C900 x 250 x 36015600
VG2270 FJ2272 / 2523Mitsubishi S16R2-PTAW900 x 250 x 36016600