ModelLiên tục / Dự phòng
(kVA)
Động cơKích thước
(cm)
Trọng lượng
(kg)
VG200 FWD200 / 220Doosan P086TI400 x 130 x 1902650
VG250 FWD250 / 275Doosan P126TI400 x 130 x 1902900
VG300 FWD300 / 330Doosan P126TI-II400 x 130 x 1903000
VG350 FWD350 / 385Doosan P158LE-I400 x 130 x 1903000
VG400 FWD400 / 440Doosan P158LE450 x 170 x 2103950
VG450 FWD450 / 495Doosan DP158LC450 x 170 x 2104100
VG500 FWD500 / 550Doosan DP158LD450 x 170 x 2104300
VG620 FWD625 / 688Doosan DP180LB500 x 180 x 2305200
VG680 FWD670 / 737Doosan DP222LB500 x 180 x 2305500
VG750 FWD750 / 825Doosan DP222LC550 x 200 x 2506000
VG200 FWM200 / 220Doosan P086TI400 x 130 x 1902650
VG250 FWM250 / 275Doosan P126TI400 x 130 x 1902900
VG300 FWM300 / 330Doosan P126TI-II400 x 130 x 1903000
VG350 FWM350 / 385Doosan P158LE-I400 x 130 x 1903000
VG400 FWM400 / 440Doosan P158LE450 x 170 x 2103950
VG450 FWM450 / 495Doosan DP158LC450 x 170 x 2104030
VG500 FWM500 / 550Doosan DP158LD450 x 170 x 2104250
VG620 FWM620 / 682Doosan DP180LB500 x 180 x 2305200
VG680 FWM680 / 748Doosan DP222LB500 x 180 x 2305500
VG750 FWM750 / 825Doosan DP222LC550 x 200 x 2506000