ModelLiên tục / Dự phòng
(KVA)
Động cơKích thước
(cm)
Trọng lượng
(kg)
VG13 FD13 / 14Daewoo 4DWY-18180 x 75 x 130 680
VG16 FD16 / 18Daewoo 4DWY-20180 x 75 x 130 700
VG20 FD20 / 22Daewoo 4DWY-30180 x 75 x 130 750
VG400 FD410 / 451Daewoo 6DWD-455450 x 170 x 210 4200
VG450 FD450 / 496Daewoo 6DWD-510450 x 170 x 210 4400
VG500 FD500 / 552Daewoo 8DWV-530450 x 170 x 210 4500
VG650 FD652 / 722Daewoo 12DWV-695500 x 180 x 230 5400
VG720 FD720 / 804Daewoo 12DWV-790500 x 180 x 230 5500
VG750 FD756 / 835Daewoo 12DWV-825500 x 180 x 230 5600
VG800 FD800 / 880Daewoo 16DWV-880550 x 200 x 2506500
VG920 FD923 / 1025Daewoo 16DWV-995620 x 240 x 330 9200
VG1020FD1019 / 1121Daewoo 16DWV-1090620 x 240 x 330 9700