ModelLiên tục / Dự phòng
(KVA)
Động cơKích thước
(cm)
Trọng lượng
(kg)
VG250 FR250 / 276Daewoo 6DWD-275
VG300 FR300 / 331Daewoo 6DWD-358
VG400 FR400 / 441Daewoo 6DWD-430
VG450 FR450 / 496Daewoo 6DWD-510
VG500 FR500 / 551Daewoo 8DWV-530
VG610 FR610 / 670Daewoo 12DWV-645
VG650 FR657 / 718Daewoo 12DWV-695
VG750 FR748 / 842Daewoo 12DWV-790
VG800 FR800 / 881Daewoo 16DWV-880
VG950 FR950 / 1053Daewoo 16DWV-995
VG1000FR1025 / 1129Daewoo 16DWV-1090