ModelLiên tục / Dự phòng
(KVA)
Động cơKích thước
(cm)
Trọng lượng
(kg)
VG500 FB500 / 550Baudouin 6M26G550/5e2500 x 180 x 230 5700
VG650 FB654 / 719Baudouin 6M33G715/5e2500 x 180 x 230 5800
VG800 FB800 / 880Baudouin 12M26G900/5e2620 x 240 x 330 8500
VG1000 FB1000 / 1100Baudouin 12M26G1100/5e2620 x 240 x 330 9000
VG1250 FB1250 / 1375Baudouin 12M33G1400/5e2620 x 240 x 330 10220