ModelLiên tục / Dự phòng
(KVA)
Động cơKích thước
(cm)
Trọng lượng
(kg)
VG500 FB500 / 550Baudouin 6M26D484500 x 180 x 230 5700
VG650 FB654 / 719Baudouin 6M33D605500 x 180 x 230 5800
VG800 FB800 / 880Baudouin 12M26D792620 x 240 x 330 8500
VG1000 FB1000 / 1100Baudouin 12M26D968620 x 240 x 330 9000
VG1250 FB1250 / 1375Baudouin 12M33D1210620 x 240 x 330 10220