ModelLiên tục / Dự phòng
(kVA)
Động cơKích thước
(cm)
Trọng lượng
(kg)
VG5 SHS15.0 / 5.5Hatz 1D90Z100 x 65 x 120400
VG6 SKS16.0 / 6.6Hatz 2G40
110 x 65 x 120
400
VG8 SKS18.0 / 8.8Kohler KD625-2110 x 75 x 120 420
VG10 SHS110 / 11Hatz 2M41130 x 75 x 150 600
VG12 SHS112 / 13.2Hatz 2M41130 x 75 x 150 610
VG16 SHS116 / 17.6Hatz 3M41150 x 75 x 150 700
VG20 SHS120 / 22Hatz 3M41150 x 75 x 150 720
VG30 SDS130 / 32.5Deutz BF4M2011200 x 100 x 120 930
VG8 SKS8.0 / 8.8Kohler KD625-2110 x 75 x 130420
VG10 SKS10 / 11Kohler KD625-2110 x 75 x 130420
VG15 SHS15 / 16.5Hatz 2M41120 x 75 x 140610
VG20 SHS20 / 22Hatz 3M41150 x 75 x 150700
VG24 SHS24 / 27.1Hatz 3M41150 x 75 x 150720
VG30 SDS30 / 31.5Deutz F4M2011200 x 100 x 120850
VG40 SDS40 / 41.8Deutz BF4M2011200 x 100 x 120 900