ModelDòng điện lớn nhất
(A)
Dòng đóng cắt lớn nhất
(kA)
Thiết bị đóng cắtBộ điều khiển
VG 630SLW630-LS MC630aWoodward Easygen 2500
VG 800SLW800 -LS MC800a
Woodward Easygen 2500
VG 1000SLW100065LS AN-10D3Woodward Easygen 2500
VG 1600SLW160065LS AN-16D3Woodward Easygen 2500
VG 2000SLW200070LS AS-20E3Woodward Easygen 2500
VG 2500SLW250070LS AS-25E3Woodward Easygen 2500
VG 3200SLW320070LS AS-32E3Woodward Easygen 2500