ModelDòng điện lớn nhất
(A)
Dòng đóng cắt lớn nhất
(kA)
Thiết bị đóng cắtBộ điều khiển
VG 630SLW630150LS MC630aWoodward Easygen 2500
VG 800SLW800 150LS MC800a
Woodward Easygen 2500
VG 1000SLW 100065LS AN-10D3Woodward Easygen 2500
VG 1600SLW160065LS AN-16D3Woodward Easygen 2500
VG 2000SLW200070LS AS-20E3Woodward Easygen 2500
VG 2500SLW 250070LS AS-25E3Woodward Easygen 2500
VG 3200SLW320070LS AS-32E3Woodward Easygen 2500