ModelCơ cấu chuyển mạchDòng định mức
(A)
Dòng đóng cắt lớn nhất
(KA)
Số pha
VG60 TCMST3560183P
VG100 TCMST65100183P
VG150 TCMSN95150183P
VG225 TSKBTS3BE0225225203P
VG400 TSKBTS3BE0400400503P
VG600 TSKOSS-606PC600403P
VG800 TSHOSS-608PC80052.53P
VG1000 TSHOSS-610PC100052.53P
VG1200 TSHOSS-612PC1200633P
VG1600 TSHOSS-616PC160073.53P
VG2000 TSHOSS-620PC2000843P
VG2500 TSHOSS-625PC25001053P
VG3200 TSHOSS-632PC32001053P