19/08/2018       
ModelĐộng cơChờ GiaoGiao NgayChờ giaoGiaoChờ giaoGiao
Công suấtĐầu phát30 ngày30 ngày60 ngày60 ngày
VGD5500HO1B50U-47
5.5 KVAS20W-110
VGX8000KOCH18GS (củ)1
8.0 KVA
VGD8000H1D90Z430
8.0KVAS20F-200
VG6SHS12G406
6.0KVASK160CB1
VG5.5FL1LPW22
5.5KVASK160SA1
VG10FK1 3A150LWG2
10KVASK160CB1
VG12FS1WP2.1D18E21
11KVADG184E
VGD12000KKD625-21
12KVAS20F-230
VG17FLLPWT41
17kVAMecc/Sincro
VG20FPM404A-22G11
20KVAECP 28-M/4
VGD25H2M411
25KVAECO28-3L/2
VG30FID30W3GN1
30KVADG 184G
VG30SDSF4M20111
30KVASK160LB
VG30FFS8000AM113
30KVAMXB180SB4
VG30FB4M06G33/511
30kvaMXB180SB4
VGD40H3M411
40KVASK160WA2
VG50FB4M06G55/51
50KVAMXB180LA4
VG60FI60W3GTA1
60KVAMXB 180LB4
VG60FFN45SM11
60kvaSK225SM
VG80FI80W3GTA1
80KVAMJB200LA4
VG80FFN45SM31
80KVASK225MS
VG100FI100W4GTA2
100KVAMXB 225MA4
VG100FFN45TM2A1
100KVAMXB 225MA4
VG125GFN45TM31
125KVAECP 34-1L/4
VG125GFN45TM31
125KVASK225LS
VG125FFMN45TM311
125KVAECP 34-1L/4
VG125FI125W4GTA1
125KVAMarelli
VG150FS6M11G165/5E21
150KVADG274F
VG160FI160W6GTA
160KVAMJB 250MA4
VG175GFN67TM41
172KVAECO 38-2S/4
VG200FI200W6GTA1
200KVAMJB250LA4
VG200FFMN67TM7
1
200KVAECO 38-2S/4
VG200GFN67TM722
200KVAECO 38-2S/4
VG250FFC10TE1D1
250KVAECO 38-1LN/4
VG250FFN67TE8W2
250KVAMJB250LB4
VG300FFMC10TE1D1
300KVAECO 38-2L/4
VG350FDMBF06M1015C1
350KVAECO 38-3L/4
VG320GI320WTBD4V82
320KVAMJB315SB
VG630FMM D2840 LE2131
630KVAECO 40-2L/4
VG650FB6M33G715/5e21
650KVAMJB 355MA4
VG 750FK12DWV-8251
750KVAMJB355MB4
FPT C13-500500HP1
FPT C13-825825HP(light)1
TCD 2015M V8700HP1
DI16 072M800HP14