ModelCông suất
(kVA)
Động cơKích thước
(cm)
Trọng lượng
(kg)
VG12GH112Hatz 2M41100 x 70 x 100500
VG 30GD30Deutz F4M2011140 x 70 x 100550
VG 40GD40Deutz BF4M2011140 x 70 x 100600
VG 60GF60FPT N45 SM1A180 x 90 x 120950
VG 75GF75FPT N45 SM2A180 x 90 x 120980
VG 100GF100FPT N45 TM2A180 x 90 x 1201110
VG 125GF123FPT N45 TM3190 x 90 x 1201200
VG 175GF172FPT N67 TM4210 x 90 x 1301460
VG 200GF200FPT N67 TM7210 x 90 x 1301500
VG 250GF250FPT C87 TE3250 x 110 x 1402180
VG 350GF350FPT C13 TE2A270 x 120 x 1602620
VG 400GF400FPT C13 TE3A280 x 120 x 1602760