Model Công suất
(hp)
Tốc độ vòng quay
(v/ph)
Hệ thống làm mát
Hatz 1B5011,63600Tản nhiệt bằng gió
Hatz 1D90Z 15,23000Tản nhiệt bằng gió
Hatz 2G4023,13600Tản nhiệt bằng gió
Kohler KD625-225,23000Tản nhiệt bằng gió
Hatz 2M4138,53000Tản nhiệt bằng gió + két nhớt
Greaves 153063600Làm mát bằng gió
Greaves 15108,33000Làm mát bằng gió
Greaves G600W113000Làm mát bằng nước