ModelCông suất
(hp)
Tốc độ vòng quay
(v/ph)
PRM120-D3333000
PRM150-D3633000
PRM260-D3110 3000
Koysan H3 3:13403000