Model Công suất
(hp)
Khởi độngTốc độ vòng quay
(v/ph)
Hệ thống làm mát
Hatz 1B50 12Giật nổ3600Làm mát bằng gió
Hatz 1B50 12Đề điện3600Làm mát bằng gió
Hatz 1D90Z 15Quay tay3000Làm mát bằng gió
Hatz 1D90Z 15 Đề điện3000Làm mát bằng gió
Hatz 2G4022Đề điện3600Làm mát bằng gió
Hatz 2M4135Đề điện3000Làm mát bằng gió
Hatz 3M4154 Đề điện3000Làm mát bằng gió
Hatz 4M4172Đề điện3000Làm mát bằng gió
Hatz 4H50TI84Đề điện2800Làm mát bằng sinh hàn
Dzimarine DM230FK230Đề điện1800Làm mát bằng sinh hàn