ModelHP
Nặng nhọc/Trung bình/Tức thời
Động cơKích thước
(cm)
Trọng lượng
(kg)
Fiat S30-230- / - / 230Fiat S30-230 @4000vph
780 x 775 x 753330
Fiat S30-230SD- / - / 230Fiat S30-230 @4000vph1800 x 755x 1325405
Fiat N67-280- / - / 280Fiat N67-280 @2800vph1072 x 749 x 800605
Fiat N60-370- / - / 370Fiat N60-370 @2800vph1072 x 739 x 778595
Fiat N60-370SD- / - / 370Fiat N60-370 @2800vph2514 x 805 x 1438790
Fiat N67-450- / - / 450Fiat N67-450 @3000vph1089 x 724 x 788600
Fiat N67-560- / - / 560Fiat N67-560 @3000vph1089 x 762 x 804650
Fiat C90-620- / - / 620Fiat C90-620 @2500vph1288 x 868 x 961940
Fiat C13-825- / - / 825Fiat C13-825 @2400vph1465 x1000 x 10581395