ModelHP
Nặng nhọc/Trung bình/Tức thời
Động cơKích thước
(cm)
Trọng lượng
(kg)
DM 30DP- / 28 / 31Germany--
DM 45DP- / 42 / 47 Germany--
DM 60DP- / 56 / 62 Germany--
DM 80DP- / 75 / 83Germany--
DM 115FK- / 118 / 130Italy --
DM 170FK- / 169 / 185Italy --
DM 225FK- / 228 / 251Italy --
DM 275DK- / 274 / 302Germany--
DM 350JK- / 353 / 413USA --
DM 415DK363 / 416 / 457
Germany200 x 95 x 1601500
DM 470DK429 / 471 / 515Germany 200 x 95 x 1601530
DM 555DD486 / 554 / 610
Germany 225 x 130 x 1801700
DM 635DD486 / 634 / 693Germany226 x 130 x 1901800