ModelHP
Nặng nhọc / Trung bình / Tức thời
Động cơKích thước
(cm)
Trọng lượng
(kg)
DM 280WK- / 279 / 303Korea --
DM 315WK- / 315 / 350Korea --
DM 415WD- / 418 / 465Korea --
DM 545WD- / 547 / 623Korea 220 x 130 x 1701400
DM 615WD- / 617 / 756Korea220 x 110 x 1601700
DM 685WD- / 687 / 756 Korea220 x 110 x 1601700
DM 755WD- / 757 / 899Korea 230 x 120 x 1702000
DM 815WD- / 817 / 899Korea230 x 120 x 1702000
DM 830WD- / 831 / 1063Korea 260 x 120 x 1902200
DM 930WD- / 932 / 1126Korea 260 x 120 x 1902200
DM 965WD- / 967 / 1063Korea260 x 120 x 1902200
DM 1020WD- / 1023 / 1126Korea260 x 120 x 1902200