http://thelakotaculturalexchangeprogram.org/category/video

Động cơCông suất
(HP)
Đường kính xilanh x hành trình pittong
(mm)
Số xilanhVòng tua
(vòng/phút)
BF6M1015M400132 x 14562100
BF8M1015M536132 x 14582100
TCD2015M670132 x 14582100