Động cơCông suất
(HP)
Đường kính xilanh x hành trình pittong
(mm)
Số xilanhVòng tua
(vòng/phút)
BF6M1015M443132 x 14562100
BF8M1015M590132 x 14582100
TCD2015M671132 x 14582100