ModelCông suất
(kVA)
Tốc độ vòng quay
(V/ph)
Hệ thống làm mát
V-WD 2502501500Nước + két nước
V-WD 3003001500Nước + két nước
V-WD 3503501500Nước + két nước
V-WD 4004001500Nước + két nước
V-WD 5005001500Nước + két nước
V-WD 6006001500Nước + két nước
V-WD 7007001500Nước + két nước
V-WD 8008001500Nước + két nước
V-WD 9109101500Nước + két nước
V-WD 100010001500Nước + két nước
V-WD 126012601500Nước + két nước