ModelCông suất
(kVA)
Tốc độ vòng quay
(V/ph)
Hệ thống làm mát
V-Greaves 30301500Nước + két nước
V-Greaves 45451500Nước + két nước
V-Greaves 60601500Nước + két nước
V-Greaves 80801500Nước + két nước
V-Greaves 1001001500Nước + két nước
V-Greaves 1251251500Nước + két nước
V-Greaves 1601601500Nước + két nước
V-Greaves 1801801500Nước + két nước
V-Greaves 2002001500Nước + két nước
V-Greaves 2502501500Nước + két nước
V-Greaves 3203201500Nước + két nước
V-Greaves 4004001500Nước + két nước
V-Greaves 5005001500Nước + két nước