ModelCông suất
(kVA)
Tốc độ vòng quay
(V/ph)
Hệ thống làm mát
V-FPT30301500Nước + két nước
V-FPT40401500Nước + két nước
V-FPT60601500Nước + két nước
V-FPT75751500Nước + két nước
V-FPT1001001500Nước + két nước
V-FPT1251251500Nước + két nước
V-FPT1501501500Nước + két nước
V-FPT1751751500Nước + két nước
V-FPT2002001500Nước + két nước
V-FPT2502501500Nước + két nước
V-FPT3003001500Nước + két nước
V-FPT3503501500Nước + két nước
V-FPT4004001500Nước + két nước
V-FPT4854851500Nước + két nước
V-FPT6006001500Nước + két nước