• Tổng giám đốc

  Tên : Đặng Đình Hưng

  Số điện thoại : +84 903 809 370

  Email : hung@dzima.com

 • Phó tổng giám đốc

  Tên : Võ Anh Thụy

  Số điện thoại : +84 908 138 666

  Email : vothuy@dzima.com

 • Giám đốc kinh doanh

  Tên : Lê Trung Thảo

  Số điện thoại : +84 903 773 604

  Email : trungthao@dzima.com

 • Giám đốc kinh doanh

  Tên : Tạ Thị Mỹ Dung

  Số điện thoại : +84 903 809 308

  Email : tadzung@dzima.com

 • Giám đốc kinh doanh

  Tên : Nguyễn Quang Trúc

  Số điện thoại : +84 904 682 535

  Email : quangtruc@dzima.com