Dzima modelĐộng cơCông suất
(HP)
Cột áp lớn nhất
(m)
Lưu lượng làm việc
(m3/h)
Cột áp làm việc
(m)
DP5-27HGHatz 1B304.6 @3000 vph226014
DP9-26HRHatz 1B509.3 @3000 vph2610815
DP12-29HRHatz 1D90Z12 @3000 vph2915615
DP15-30KRHatz 2G4015 @3000 vph3015621
DP23-40HRHatz 2M4123 @3000 vph4018027
DP40-47HRHatz 3M4140 @2600 vph4725226
DP51-38HRHatz 4M4151 @2600 vph3836030
DP75-35FRFPT N45SM175 @1800 vph3560025
DP170-49FRFPT N67TM4170 @1800 vph4995039